Nhân sâm tươi Canada 5 năm tuổi 1kg – Thu hoạch tháng 10 năm 2022

2,450,000 

Sâm tươi 5 năm tuổi

Trọng lượng: 1kg ( khoảng 8-9 củ sâm tươi ), mỗi củ nặng 80 gram – 120 gram

Kích thước: củ sâm tươi to đẹp

Xuất xứ : Ontario, Canada

Thời gian thu hoạch : Tháng 10 năm 2022

Thời kỳ trồng trọt : Tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2022

Nhân sâm tươi Canada 5 năm tuổi 1kg – Thu hoạch tháng 10 năm 2022

2,450,000